Shaping the future of animal health
Viet Nam
1364456575_shotcox-resize200x362.jpgSHOTCOX

•   Shotcox phòng trị hiệu quả bệnh cầu trùng.

•   Thuốc có tác động kéo dài, rút ngắn thời gian điều trị.

•   Không ảnh hưởng đến thận, an toàn cho gia cầm giống và gia cầm đẻ.

Shotcox chứa Toltrazuril 2,5% giúp tiêu diệt hữu hiệu tất cả các giai đoạn phát triển của 9 loại cầu trùng, tác động nhanh và kéo dài. Đảm bảo năng suất gia cầm.

Không ảnh hưởng đến thận do đó không ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của gia cầm. An toàn cho gia cầm giống và gia cầm đẻ

Shotcox chứa tá dược đặc biệt nên chỉ cần dùng liều nhỏ cũng có tác động hiệu quả và thời gian điều trị ngắn. Giúp tiết kiệm chi phí điều trị, công chăm sóc, tăng lợi nhuận cho nhà chăn nuôi.

SỬ DỤNG     

Pha nước uống

Liều dùng: 1 ml/ lít nước, uống trong 2 ngày.

Liều trị: 2 ml/ lít nước, uống trong 2 ngày.