Shaping the future of animal health
Viet Nam

 

                                          Citius 5%

Citius-resize200x200.jpg

Đặc trị các bệnh hô hấp cấp tính do vi khuẩn nhạy cảm với Ceftiofur gây ra như Pasteurella multocida, Haemophilus sp, App, Salmonella cholera  suis,  Streptococcus suis…

Độ an toàn cao, sử dụng tốt trên thú mang thai

Citius 5% là huyền dịch dùng tiêm chứa Ceftiofur, một kháng sinh thuộc nhóm Cephalosporin, có phổ kháng khuẩn rộng trên các vi khuẩn Gram (-) và Gram (+), bao gồm cả các vi khuẩn tạo Beta lactamase.

Citius 5% chứa Ceftiofur dạng vi phân tử và tá dược nên được phân tán rất nhanh trong cơ thể khi tiêm. Nồng độ trong huyết thanh và tại các mô bào nhanh chóng đạt đến nồng độ điều trị (chưa đến 15 phút) cho phép kháng sinh này phát huy tác dụng rất nhanh sau khi tiêm.

Không có thời gian ngưng thuốc trước khi khai thác thịt, sữa.


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

Trên heo: tiêm bắp 1 - 3 ml/ 50 kg thể trọng/ ngày, trong 3 ngày (tương đương 1 - 3 mg ceftiofur/ kg thể trọng/ ngày).

Trên bò: 1ml/ 50 kg thể trọng/ ngày, trong 3 ngày (tương đương 1mg ceftiofur/ kg thể trọng/ ngày).