Shaping the future of animal health
Viet Nam

 

VIRBAGEST®

virbagest.jpg

 

Virbagest® chứa 450 ml dung dịch dạng dầu Altrenogest 4%, hàm lượng cần thiết dùng cho 5 hậu bị trong việc hỗ trợ lên giống đồng loạt.

Giúp dự tính chính xác thời điểm lên giống, tối đa hóa năng suất toàn đàn sinh sản. Do đó, Virbagest® trở thành yếu tố không thể thiếu trong mô hình chăn nuôi tiên tiến.

LIỀU DÙNG

5ml mỗi ngày tại cùng một thời điểm, trong 18 ngày liên tục.

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
Bơm trực tiếp vào miệng hoặc bơm vào trong thức ăn.

Sản phẩm sẽ đạt hiệu quả tối ưu (tỷ lệ lên giống, năng suất sinh sản và số con sinh ra trên mỗi lứa) khi áp dụng cho nái hậu bị đã có biểu hiện lên giống ít nhất 1 lần.

Dù đang ở bất kỳ pha nào, tất cả heo hậu bị sẽ kết thúc pha hoàng thể cùng lúc sau khi ngưng dùng Virbagest® trong 18 ngày liên tục.

Ngày sử dụng liều Virbagest® cuối cùng trên heo hậu bị là ngày cai sữa đối với nái rạ. Cả 2 nhóm sẽ lên giống cùng lúc sau 5 đến 7 ngày.