Shaping the future of animal health
Viet Nam

 

                     Suigen APP + Pm

1416196248_suigen-apppm-2-resize200x231.png

Vaccine Suigen App+Pm ngừa các bệnh do vi khuẩn App type 1,2,5 và Pasteurella multocida type D gây ra trên heo.

Vaccine “2 trong 1” - phòng hiệu quả 2 bệnh trong 1 mũi tiêm

An toàn trên nái mang thai

Tiết kiệm tối đa chi phí 


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Heo con: 2ml/ liều:

- Tiêm mũi đầu lúc 5 tuần tuổi hoặc hơn (tùy tình hình dịch tể của trại)

- Tái chủng sau 3- 4 tuần

Nái:

- 3ml/ liều

Nái mang thai lứa đầu:

- Tiêm lúc 6 tuần và 3 tuần trước khi đẻ.

- Tái chủng lúc 3 tuần trước mỗi lứa đẻ kế tiếp.

Quy cách: chai 50 liều