Shaping the future of animal health
Viet Nam

 

                     Suigen Aujeszky MLV

Chai vaccine Aujeszky.jpg (Print)

Vaccine Suigen Suigen Aujeszky MLV phòng bệnh giả dại gây ra trên heo.

Vaccine phòng bệnh giả dại loại bỏ 2 gen gE và TK


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Heo vỗ béo: 2ml/ liều

- Tiêm lúc 10 tuần tuổi (đối với heo con từ heo nái đã được tiêm chủng) hoặc lúc 3 - 4 tuần tuổi (đối với heo con từ heo nái chưa được tiêm chủng).

- Có thể tiêm nhắc lại sau 3 - 4 tuần nếu trại có nguy cơ xảy ra dịch bệnh giả dại cao.

Heo nái tơ và heo nái rạ: 2ml/ liều

- Nái tiêm lần đầu: tiêm 2 mũi, khoảng cách giữa 2 mũi là 3 - 4 tuần. Lịch tiêm phòng nên hoàn thành trước lần phối đầu tiên.

- Các lứa kế tiếp: 1 mũi trước khi sinh 3 - 6 tuần.

Có thể tiêm chủng đồng loạt.