Shaping the future of animal health
Viet Nam
                               Microlance
 
  • Hấp thu khí độc trong ao.
    Microlance 1kg-resize200x200.png
  • Giảm nồng độ ammonia tức thời.
  • Phân hủy bùn đáy ao

Chiết xuất từ cây yucca được biết như là biện pháp tốt nhất để giảm nồng độ ammonia kết hợp cùng với vi khuẩn có lợi được chọn lọc rất kỹ đã tạo nên sản phẩm Microlance - có công dụng giảm khí độc cũng như các vấn để có liên quan đến chất thải hữu cơ.

Bacillus có trong Microlance sẽ phân hủy mùn, chất thải hữu cơ nhanh chóng sau khi bổ sung vào ao mà không cần phải lên men.

Microlance rất hiệu quả trong phòng bệnh do nguyên sinh động vật nhờ chiết xuất yucca cũng như khống chế vi khuẩn gây bệnh phát triển nhờ tác động của vi khuẩn có lợi.


SỬ DỤNG

1-2 kg Microlance / ha