Shaping the future of animal health
Viet Nam
                             Aqua Pure
  • Phòng trị hiệu quả bệnh đen mang, đóng rong, đóng nhớt.
    Aqua Protect-resize200x200.png
  • Làm sạch vỏ tôm nước. Giảm chất rắn lơ lửng và độ nhờn ao.

    AquaPure phòng và trị các bệnh do nguyên sinh động vật ký sinh trên mang, phụ bộ và cơ thể như Zoothamnium sp., Vorticella sp., Carchessium sp. và Epistylis sp..

    AquaPure khống chế tình trạng nước nhớt và các bệnh về mang như đen mang, bệnh do Furarium sp. hoặc các vi khuẩn gây bệnh khác.

    AquaPure không ảnh hưởng đến vi sinh vật, hàm lượng oxy hay phiêu sinh vật trong ao


SỬ DỤNG

- Chuẩn bị ao: 6 L AquaPure/ 10.000 m2. Hòa tan AquaPure vào nước và tạt đều xuống ao. Dùng định kỳ 7 - 10 ngày lúc trời chập tối.

- Điều trị: Dùng cho 10.000 m2

Độ mặn

Độ trong

(ppt)

>40 cm

30 - 40 cm

20 - 30 cm

10 - 20 cm

0 - 15

1.0 L

9 L

12 L

15 L

16 - 30

1.5 L

12 L

15 L

18 L

>30

2.0 L

15 L

18 L

21 L