Shaping the future of animal health
Viet Nam
                            Bio Marine
 
  • Hạn chế tảo lam phát triển.
    Bio Marine 4L-1.jpg
  • Phân bón vi sinh gây màu nước. Duy trì màu nước ao.


Bio Marine là sản phẩm chứa nhiều vi sinh vật có ích cho ao. Hàng triệu vi khuẩn có lợi trong Bio Marine sẽ tiết ra nhiều loại men tiêu hóa (enzyme) có tác dụng phân cắt và chuyển hóa mùn bã hữu cơ có hại thành nguồn thức ăn cho tảo và các vi sinh vật có lợi phát triển.

Bio Marine giảm độc tố và mầm bệnh, cải tạo ao nuôi.


SỬ DỤNG

Chuẩn bị ao

 

Thâm canh

Quảng canh

Dùng 2 lần

 

 

10 ngày trước khi thả

12 L/ ha

8 L/ ha

2 ngày trước khi thả

8 L/ ha

4 L/ ha

 

Duy trì chất lượng nước ao

Sử dụng hàng tuần

8 L/ ha

6 giờ chiều

 

Xử lý nước ao

Triệu chứng

Liều

Thời gian

Gây màu nước/

giảm bùn đáy ao

8 L/ ha

9 - 10 giờ sáng

Giảm ammonia/ nitrite

12 L/ ha

6 - 8 giờ chiều

Giảm chất rắn lơ lửng

8 L/ ha

Mọi thời điểm

trong ngày

Giảm tảo lam

24 L/ ha

6 - 8 giờ chiều