Shaping the future of animal health
Viet Nam
                     Maxflor 10% Aqua
  • Điều trị hiệu quả các bệnh do vi khuẩn.
    Maxflor 10% Aqua-resize200x200.png
  • Kháng sinh đặc trị bệnh gan thận mủ trên cá tra.
  • Kháng sinh tan hoàn toàn trong nước.


Maxflor 10% Aqua là kháng sinh thế hệ mới, phổ kháng khuẩn rộng, có hiệu quả cao trong điều trị các bệnh do vi khuẩn (Edwardsiella sp., Aeromonas sp., Flavobacterium sp., Vibrio sp.,...).

Maxflor 10% Aqua với công thức cải tiến nên ít nguy cơ bị đề kháng bởi vi khuẩn, kể cả những loại vi khuẩn đã đề kháng với các kháng sinh cùng nhóm.

Maxflor 10% Aqua tan nhanh trong nước giúp cá hấp thu nhanh chóng và tác động lên vi khuẩn gây bệnh trong vòng 1 giờ sau khi cấp thuốc.


SỬ DỤNG

10 mg Maxflor 10% Aqua / kg cá, dùng 5 ngày liên tiếp.

Hòa Maxflor 10% Aqua vào 1 ít nước, phun đều lên thức ăn và ủ 15 phút trước khi cho ăn.

  • Kháng sinh đặc trị bệnh gan thận mủ trên cá tra.
  • Kháng sinh tan hòan tòan trong nứơc.


Maxflor 10% Aqua là kháng sinh thế hệ mới, phổ kháng khuẩn rộng, có hiệu quả cao trong điều trị các bệnh do vi khuẩn (Edwardsiella sp., Aeromonas sp., Flavobacterium sp., Vibrio sp.,...).

Maxflor 10% Aqua với công thức cải tiến nên ít nguy cơ bị đề kháng bởi vi khuẩn, kể cả những loại vi khuẩn đã đề kháng với các kháng sinh cùng nhóm.

Maxflor 10% Aqua tan nhanh trong nước giúp cá hấp thu nhanh chóng và tác động lên vi khuẩn gây bệnh trong vòng 1 giờ sau khi cấp thuốc.

SỬ DỤNG

10 mg Maxflor 10% Aqua / kg cá, dùng 5 ngày liên tiếp.

Hòa Maxflor 10% Aqua vào 1 ít nước, phun đều lên thức ăn và ủ 15 phút trước khi cho ăn.