Shaping the future of animal health
Viet Nam

Thuốc Gây Mê

zoletil-resize100x80.jpg
Zoletil

 

Thuốc Trị Ký Sinh Trùng

endogard-resize120x90.jpg
Endogard 10

 

Vòng Trị Ngoại Ký Sinh

Preventic-resize100x100.png Fleadom-resize90x105.jpg
Preventic Fleadom

 

 

Vaccine

canigen-resize100x107.png
Canigen


Chăm Sóc Tai

epi-otic-resize100x100.png Dexoryl-resize100x100.jpg
Epi-Otic Dexoryl

 

Chăm Sóc Da Lông

Megaderm-resize150x150.png
Megaderm

 

Dinh Dưỡng

Nutriplus gel-resize200x124-resize150x93.jpg 090702-500-resize320x320.jpg
Nutri-plus Gel Calci-Delice