Shaping the future of animal health
Viet Nam

Cam kết của Virbac về quyền bảo mật trên Internet

Virbac Việt Nam cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng. Trang Web của Virbac Việt Nam thể hiện chính sách bảo mật (kể từ đây sẽ gọi là “chính sách”) để thu thập, lưu trữ và bảo hộ thông tin cá nhân của bạn thông qua chính sách này và pháp luật, qui tắc và các qui định hiện hành.

Chính sách bảo mật này sẽ áp dụng đối với Virbac và các chi nhánh (gọi là “Virbac” hoặc “Virbac và các chi nhánh” hoặc “chúng tôi”) sẽ thiết lập cách thức thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân, hoặc còn gọi là thông tin định dạng cá nhân, như tên của bạn, địa chỉ hòm thư, địa chỉ email và số điện thoại.

Chính sách này chỉ áp dụng cho các thông tin cá nhân được thu thập thông qua các nguồn dữ liệu trực tuyến và thông tin liên lạc (như các trang web, e-mail và các công cụ trực tuyến khác). Chính sách này không áp dụng cho các thông tin cá nhân và các thông tin liên lạc được thu thập bằng các nguồn dữ liệu không trực tuyến, trừ khi các thông tin cá nhân đó có liên hệ với các thông tin cá nhân được thu thập trực tuyến bởi Virbac.

Trách nhiệm của Virbac Việt Nam

Virbac Việt Nam, có trụ sở chính tại KCN Sông Mây, Trảng Bom, Đồng Nai và văn phòng đại diện tại số 17 Bà Huyện Thanh Quan, P.6, Q.3 chịu trách nhiệm đổi với các thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp cho “Virbac Việt Nam”.

Sự tự nguyện

Virbac và các chi nhánh của Virbac chỉ thu thập những thông tin bạn tự nguyện cung cấp. Khi sử dụng hoặc truy cập vào một trong các trang Web của chúng tôi, bạn cung cấp những thông tin bắt buộc hay tùy chọn để xác nhận, nghĩa là bạn đồng ý với việc Virbac và các chi nhánh của Virbac thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin này tuân theo các quy định của Chính sách bảo mật.

Bạn có thể không cung cấp thông tin, nhưng bạn có thể sẽ không được phép truy cập vào các dịch vụ và chức năng của chúng tôi.

Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

Các thông tin cá nhân chúng tôi thu thập được sử dụng nhằm xây dựng quan hệ với khách hàng, thông tin tới khách hàng, thông báo cho khách hàng những thông tin kinh doanh và liên tục cải tiến dịch vụ tốt hơn bằng cách trả lời các câu hỏi và yêu cầu của khách hàng, ví dụ như cung cấp cho bạn thông tin về các chương trình hoặc dịch vụ, các khóa đào tạo mà bạn có thể quan tâm, có liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của Tập đoàn và bao quát hơn, liên quan đến sức khỏe động vật, cũng chính là cốt lõi trong kinh doanh của Tập đoàn Virbac.

Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân của bạn khi:

• bạn cung cấp cho chúng tôi những thông tin này một cách tự nguyện: những câu hỏi bằng email, tham gia những cuộc thi trực tuyến được tổ chức bởi Virbac và các chi nhánh của Virbac, khi bạn đăng ký trực tuyến với Virbac và các chi nhánh của Virbac để được hưởng các dịch vụ Virbac cung cấp, khi bạn muốn truy cập an toàn vào các trang web của Tập đoàn .... cũng như e-mail của bạn đã thông báo: Chúng tôi cần thông tin này để có thể trả lời các thắc mắc của bạn. Nó được ghi lại trong hồ sơ khách hàng của chúng tôi; sau đó bạn có thể truy cập và sửa chữa thông tin đó với Bộ phận dịch vụ khách hàng.

• Thông tin được thu thập tự động: bất cứ khi nào bạn liên hệ với chúng tôi, chúng tôi nhận được và ghi nhận thông tin. Giống như nhiều trang web khác, chúng tôi sử dụng định dạng "cookies” đặc biệt để lưu nhận thông tin khi trình duyệt của bạn truy cập trang Web của Virbac. Khi bạn sử dụng hoặc tải về các ứng dụng của Virbac và chi nhánh của Virbac, những thông tin đó sẽ được tự động lưu lại.

Thông tin cá nhân được thu thập theo cách này bởi Virbac và / hoặc các chi nhánh của Virbac có vai trò quan trọng đối với Tập đoàn và sẽ chỉ được truy cập bởi Virbac và / hoặc các chi nhánh, phòng ban  của Virbac trên toàn thế giới, cũng như các cá nhân, tổ chức sử dụng những thông tin cá nhân này với sự đồng ý hoặc chỉ thị của Virbac.

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được sử dụng và tiết lộ bởi Virbac và các cá nhân, tổ chức làm việc tại Virbac tuân theo các điều hoản và chính sách bảo mật, tuân theo quyền tác giả và pháp luật, các quy tắc và quy định hiện hành.

Lưu ý rằng Virbac sẽ không bán hoặc chuyển giao thông tin cá nhân của bạn cho các đối tượng không thuộc Tập đoàn Virbac. Đối với các mục đích an ninh, nếu có sự yêu cầu của pháp luật hoặc sự ủy quyền của pháp luật hiện hành, Virbac có quyền tiết lộ thông tin cá nhân của bạn, bao gồm địa chỉ e-mail, để thông báo cho các cơ quan chính phủ, các bên tham gia tố tụng theo yêu cầu của tòa án.

được chia sẻ mà không có sự đồng ý của họ và sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích kinh doanh của Virbac và các chi nhánh của Virbac như đã giải thích ở trên để không ngừng cải thiện các mối quan hệ và đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi đảm bảo sự an toàn thông tin cá nhân của bạn bằng phần mềm SSL (Secure Sockets Layer) để mã hóa thông tin bạn nhập vào trước khi gửi cho chúng tôi.

Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo mật vật lý và điện tử và qui trình sao lưu cho các bộ nhớ, lưu trữ thông tin cá nhân của khách hàng. Để đảm bảo an ninh, chúng tôi có thể yêu cầu bạn chứng minh nhân dạng trước khi có thể cung cấp thông tin cá nhân cho bạn.

Nên cảnh giác để bảo vệ mật khẩu của bạn khỏi sự đăng nhập trái phép. Nếu bạn sử dụng chung máy tính, bạn phải đăng xuất sau mỗi lần sử dụng. Đó là trách nhiệm bảo vệ mật khẩu và thông tin đăng nhập cho phép bạn truy cập vào các nguồn dữ liệu trực tuyến của chúng tôi.

Truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân

Theo Quy định bảo vệ dữ liệu năm 1998 (DPA), những ai cung cấp thông tin cá nhân có quyền nhận được thông tin chi tiết của thông tin đó và, nếu có, chỉnh sửa hoặc xóa bỏ, bằng cách liên hệ Virbac Việt Nam.

Việc sử dụng các trình duyệt hoặc các ứng dụng điện thoại di động hoặc các chương trình phần mềm khác để truy cập vào các trang Web của Virbac, nghĩa là bạn xác nhận bạn muốn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và đồng ý cho cookies và các công nghệ khác cung cấp thông tin bạn muốn tìm.

"Cookies" là những phần mềm định danh mà chúng tôi chuyển đến thiết bị của bạn để hệ thống có thể làm việc và cung cấp cho bạn các chức năng cụ thể theo yêu cầu. Bất kỳ tài liệu tham khảo nào bao gồm các trang Web của Tập đoàn Virbac, các thiết bị của chúng tôi, các ứng dụng điện thoại di động hoặc các chương trình phần mềm khác đều thuộc bản quyền của Tập đoàn Virbac. Để có thêm thông tin về người có trách nhiệm xử lý thông tin cá nhân của bạn, hãy tham khảo phần "Trách nhiệm của Virbac Việt Nam" trong chính sách bảo mật thông tin cá nhân của chúng tôi.

Chúng tôi cũng sử dụng "cookies" cho các mục đích khác, đặc biệt đối với các trường hợp sau:

• nhận dạng khi bạn đăng nhập vào trang web của chúng tôi. Điều này cho phép chúng tôi cung cấp các đề xuất sản phẩm, nội dung hiển thị cá nhân, nhận ra bạn và cung cấp cho bạn các chức năng, dịch vụ cá nhân;

• tùy theo nhu cầu của bạn để cung cấp nội dung, bao gồm cả quảng cáo;

• thực hiện các nghiên cứu và phân tích để cải thiện nội dung, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;

• cải thiện an ninh

Liên kết đến các trang web khác

Trang web của chúng tôi chứa các liên kết đến các trang web khác của tập đoàn hoặc các bên thứ ba. Các chính sách bảo mật nêu trên chỉ áp dụng cho trang web của chúng tôi. Khi bạn đăng nhập vào một trang web khác, bạn phải đọc và tuân theo chính sách bảo mật thông tin cụ thể của trang web đó.

Việc cập nhật Chính sách bảo mật

Virbac có thể sửa đổi chính sách này theo thời gian và có quyền sửa đổi quyền riêng tư hoặc thêm hoặc loại bỏ các phần theo ý của mình.

Khi có bất kỳ sự thay đổi nào, chúng tôi sẽ cập nhật trên trang Web này, vì vậy bạn sẽ luôn luôn có thể kiểm tra thông tin mà chúng tôi lưu trữ, cách thức chúng tôi sử dụng thông tin và chúng tôi có hoặc không việc chia sẻ nó với bất kỳ tổ chức nào khác.

Chính sách quyền riêng tư đã được duyệt lần cuối vào ngày 13 tháng 3 năm 2013.

Cách thức liên hệ

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi gì về chính sách bảo mật hoặc thông tin cá nhân của bạn.

Virbac Groupe – DSI

13e rue LID - BP 27

06511 Carros cedex

France