Shaping the future of animal health
Viet Nam

 

Tác động của TPP đến ngành chăn nuôi

03/08/2015

tac dong cua tpp.jpg

Sáng (3/8), Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR), Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức hội thảo khoa học “Đánh giá tác động của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) đến Việt Nam: Khía cạnh kinh tế vĩ mô và trường hợp ngành chăn nuôi”.

Mời bạn nhấp vào đây để xem tiếp