THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

2022/10/31

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Giám Sát Kinh doanh Khách Hàng Trọng Yếu - Gia Súc & Gia Cầm (Phía Nam) / KA Supervisor - Swine & Poultry (South)

Job Description

- Quản lý các khách hàng trọng yếu (trại lớn, công ty) được phân bổ sao cho việc kinh doanh phát triển một cách bền vững và mang lại lợi nhuận

- Tìm kiếm các khách hàng trọng yếu mới (trại lớn, công ty) cơ hội kinh doanh mới nhằm tăng trưởng nhanh mảng Heo/Gà - đặc biệt là kinh doanh Vắc Xin dành cho heo

- Đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu doanh số được phân bổ cũng như thu hồi công nợ

- Hợp tác mật thiết với bộ phận Kỹ Thuật/ Tiếp Thị để đảm bảo dịch vụ khách hàng nhằm đạt kết quả cao nhất

- Đảm bảo mối quan hệ lâu dài và bền chặt với khách hàng trọng yếu.

***********************************************************

- To manage allocated Key Accounts in such way to develop sustainable & profitable Business

- To find new Key Accounts /Business Prospects for faster Growth in swine/poultry segment – especially in Swine Vaccine Business

- To ensure the achievement of sales target allocated and debt collection

- To have the close cooperation with Technical/Marketing team to ensure customer service for maximum output

- To ensure long term & secured relationship with key accounts.

Job requirement

- Tốt nghiệp đại học nghành Thú y

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong nghành thú y (hiểu biết khách hàng), đặc biệt mảng Heo

- Có kiến thức kỹ thuật tốt về chăn nuôi Heo và Gà

- Kinh nghiệm về các trại lớn, công ty là yêu cầu bắt buộc

- Kỹ năng bán hàng xuất sắc

- Kỹ năng tiếng Anh cơ bản và vi tính văn phòng (Excel, Word, Powerpoint)

- Có thể đi công tác, sáng tạo, tự chủ, tinh thần đồng đội

- Có thể thích ứng với áp lực công việc và yêu cầu thay đổi

- Địa bàn làm việc: Các tỉnh phía Nam.

Vui lòng gửi thư ứng tuyển qua thư điện tử. Chúng tôi sẽ liên lạc các hồ sơ phù hợp.

***********************************************************

- University degree in Veterinary

- At least 5 years of experience in veterinary industry (customers knowledge), especially in swine are required

- Good technical knowledge on swine and poultry culture

- Experience in key accounts is a must

- Excellent selling skills

- Basic English and computer skills in MS Office (Excel, Word, PowerPoint)

- Enjoy travelling, creative, self-starter, good team player

- Able to handle the pressure and manage the change

- Working place: Southern provinces

Please send your CV by email. Only suitable candidates will be invited.

Job Description

- Quản lý các khách hàng trọng yếu (trại lớn, công ty) được phân bổ sao cho việc kinh doanh phát triển một cách bền vững và mang lại lợi nhuận

- Tìm kiếm các khách hàng trọng yếu mới (trại lớn, công ty) cơ hội kinh doanh mới nhằm tăng trưởng nhanh mảng Heo/Gà - đặc biệt là kinh doanh Vắc Xin dành cho heo

- Đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu doanh số được phân bổ cũng như thu hồi công nợ

- Hợp tác mật thiết với bộ phận Kỹ Thuật/ Tiếp Thị để đảm bảo dịch vụ khách hàng nhằm đạt kết quả cao nhất

- Đảm bảo mối quan hệ lâu dài và bền chặt với khách hàng trọng yếu.

***********************************************************

- To manage allocated Key Accounts in such way to develop sustainable & profitable Business

- To find new Key Accounts /Business Prospects for faster Growth in swine/poultry segment – especially in Swine Vaccine Business

- To ensure the achievement of sales target allocated and debt collection

- To have the close cooperation with Technical/Marketing team to ensure customer service for maximum output

- To ensure long term & secured relationship with key accounts.

Job requirement

- Tốt nghiệp đại học nghành Thú y

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong nghành thú y (hiểu biết khách hàng), đặc biệt mảng Heo

- Có kiến thức kỹ thuật tốt về chăn nuôi Heo và Gà

- Kinh nghiệm về các trại lớn, công ty là yêu cầu bắt buộc

- Kỹ năng bán hàng xuất sắc

- Kỹ năng tiếng Anh cơ bản và vi tính văn phòng (Excel, Word, Powerpoint)

- Có thể đi công tác, sáng tạo, tự chủ, tinh thần đồng đội

- Có thể thích ứng với áp lực công việc và yêu cầu thay đổi

- Địa bàn làm việc: Các tỉnh phía Nam.

Vui lòng gửi thư ứng tuyển qua thư điện tử. Chúng tôi sẽ liên lạc các hồ sơ phù hợp.

***********************************************************

- University degree in Veterinary

- At least 5 years of experience in veterinary industry (customers knowledge), especially in swine are required

- Good technical knowledge on swine and poultry culture

- Experience in key accounts is a must

- Excellent selling skills

- Basic English and computer skills in MS Office (Excel, Word, PowerPoint)

- Enjoy travelling, creative, self-starter, good team player

- Able to handle the pressure and manage the change

- Working place: Southern provinces

Please send your CV by email. Only suitable candidates will be invited.