SẢN PHẨM THỦY SẢN
SẢN PHẨM THỦY SẢN

Tại sao bạn cần vi sinh trong trang trại của bạn?

Điều bệnh thủy sản
Tại sao bạn cần vi sinh trong trang trại của bạn ?

Tại sao bạn cần vi sinh trong trang trại của bạn ?

Kể từ năm 90, nhu cầu sử dụng chế phẩm vi sinh trong nuôi tôm đã tăng lên. chế phẩm vi sinh nhanh chóng được lựa chọn nhằm thay thế cho việc sử dụng kháng sinh để ngăn chặn dịch bệnh trong ao nuôi. Hơn 28 nông dân tại Việt Nam được phỏng vấn bởi đội ngũ nhân viên Virbac ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long đều trả lời rằng họ có sử dụng chế phẩm vi sinh hỗ trợ tiêu hóa hoặc chế phẩm vi sinh hỗ trợ xử lý môi trường, trong khi 84% trả lời sử dụng cả hai.

Tại sao Bacillus nên được sử dụng trong tất cả các trang trại nuôi tôm và cá?

Tại sao Bacillus nên được sử dụng trong tất cả các trang trại nuôi tôm và cá?

Trong số các chế phẩm vi sinh được tìm thấy trong thị trường nuôi trồng thủy sản, Bacillus đã chiếm một thị phần đáng kể. Lý do đơn giản nhất để giải thích cho việc này là vì lợi ích của Bacillus đã được chứng minh rõ ràng phòng chống dịch bệnh và chủng Bacillus rất dễ sản xuất và dễ bảo quản.

Khi nào nên sử dụng các chế phẩm sinh học để xử lý môi trường ao nuôi tôm?

Khi nào nên sử dụng các chế phẩm sinh học để xử lý môi trường ao nuôi tôm?

Dịch bệnh đã làm thay đổi đáng kể tập quán nuôi tôm trong thập kỷ qua. An toàn sinh học hiện nay cũng là vấn đề đang được quan tâm bên cạnh việc sử dụng chế phẩm vi sinh trong những trang trại nuôi tôm và một trong những khía cạnh được quan tâm nhiều nhất là chuẩn bị nguồn nước cấp. Bước này bao gồm làm sạch nước trước khi sử dụng trong khu vực nuôi.