THÔNG BÁO VỀ CÔNG THỨC VÀ BAO BÌ MỚI CỦA NUTRI-PLUS GEL

Score0 (0 Votes)

THÔNG BÁO VỀ CÔNG THỨC VÀ BAO BÌ MỚI CỦA NUTRI-PLUS GEL

Công ty TNHH Virbac Việt Nam trân trọng thông báo về công thức và bao bì mới của sản phẩm Nutri-plus gel bắt đầu từ tháng 1 năm 2024

Nutri-mau cũ.jpg309885_Packshot_Nutri-Plus-Gel_120g_Background.png

     Mẫu cũ                    Mẫu mới

Vui lòng xem thông báo ở đường link bên dưới

Thông báo về công thức và bao bì mới của Nutri-plus gel

Vote for this content: 5 4 3 2 1