THÔNG TIN PHÁP LÝ

THÔNG TIN PHÁP LÝ

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Điều khoản

Website vn.virbac.com là tài sản độc quyền của Virbac Việt Nam.

Website này được thiết kế nhằm giới thiệu thông tin chung, sản phẩm và dịch vụ của Virbac Việt Nam, không phải để tư vấn về dinh dưỡng, sức khỏe động vật hay hướng dẫn cách sử dụng những sản phẩm của Tập đoàn Virbac. Nếu có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ dịch vụ về sản phẩm, vui lòng liên hệ trực tiếp các bác sỹ thú y hoặc công ty Virbac Việt Nam.

Website có chứa thông tin các sản phẩm có thể đang lưu hành hoặc không lưu hành tùy theo các vùng lãnh thổ khác nhau trên thế giới, do đó việc bán hoặc sử dụng theo chỉ định & chống chỉ định được chấp thuận bởi chính phủ nước sở tại và có thể có tên thương mại khác nhau tùy theo từng quốc gia.

Ngoài ra, website và nội dung trên website được thiết kế tuân theo luật pháp Việt Nam. Do đó thiết kế này chỉ nhằm mục đích phục vụ cho người dân Việt Nam truy cập.

Virbac Việt Nam sẽ nỗ lực trong việc cập nhật thông tin trên vn.virbac.com. Tuy nhiên, do tốc độ phát triển nhanh chóng của Virbac, đặc biệt là Virbac Việt Nam, đối với những hoạt động và thông tin sản phẩm, Virbac và Virbac Việt Nam không cam kết hoặc đảm bảo rằng thông tin luôn chính xác. Người xem phải đồng ý rằng việc kết nối và sử dụng thông tin trên trang web vn.virbac.com là hoàn toàn tự nguyện. Virbac và các đối tác trong việc thiết kế trang webvn.virbac.com KHÔNG chịu bất cứ trách nhiệm nào về hậu quả hoặc tổn thất khi người xem kết nối và sử dụng thông tin của trang web.

Thông tin có thể được thay đổi mà không báo trước. Virbac và Virbac Việt Nam sẽ KHÔNG chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hậu quả nào gây ra bởi việc thay đổi thông tin, và sẽ KHÔNG chịu trách nhiệm đối với tổn thất do virus máy tính hoặc những hậu quả khác khi sử dụng thông tin từ trang Web này.

Trang web này chứa thông tin về sản phẩm đang được chấp thuận sử dụng tại quốc gia sở tại và chỉ nên sử dụng theo khuyến cáo hoặc lời khuyên của chuyên gia.

Tất cả các thiết kế, nội dung, hình ảnh, đồ họa, là tài sản riêng của Virbac Việt Nam, Copyright © 2016, 2014 Virbac Việt Nam, và nghiêm cấm việc sử dụng các thông tin này một cách trái phép.

Virbac Việt Nam cho phép bạn sao chép và sử dụng các tài liệu được công bố trên trang web Virbac Việt Nam, tuy nhiên chỉ được sử dụng cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Ngoài ra, sẽ không có giấy phép hoặc bất kỳ quyền lợi nào khác trên danh nghĩa Virbac / Virbac Việt Nam.

Đối với những hành vi sử dụng thông tin trên trang Web này – bao gồm sao chép với những mục đích khác liệt kê bên trên, sửa đổi, phát hành hoặc tái bản – không được sự đồng ý của Virbac đều bị nghiêm cấm.

Đối với các bài báo sẽ thuộc quyền sở hữu của tác giả, những tác giả sẽ chịu trách nhiệm nội dung.

Virbac không chịu trách nhiệm nội dung của các bài báo / văn bản được viết bởi các tác giả bên ngoài công ty và được đăng trong phần đặc biệt dành riêng cho các bác sĩ thú y. Virbac chỉ có quyền đăng  tải chúng trong trang web của mình cho mục đích phục vụ nhu cầu khách hàng. Virbac không chịu trách nhiệm và không đảm bảo về bất cứ thông tin, ý kiến hay khuyến cáo từ các bài viết hay các nội dung trên. Virbac không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ sự lạm dụng nào từ các bài báo được đăng tải  trên trang web của mình.

Virbac có thể sửa đổi các điều khoản và điều kiện bằng cách cập nhật thông báo pháp lý này.

Những điểm lưu ý về thương hiệu

Trừ khi có quy định khác, tất cả các tên sản phẩm, thương hiệu, logo, tên miền, các nhân vật, khẩu hiệu, nhãn mác, nhãn hiệu dịch vụ và tất cả các dấu hiệu khác, đã được hiển thị trên trang web này được sử dụng hay không sử dụng trong các bản in khổ lớn hoặc với các biểu tượng thương hiệu, đã được đăng ký hoặc không đăng ký thương hiệu của Tập đoàn Virbac, các chi nhánh, các công ty có liên quan hoặc đối tác kinh doanh trừ khi được cho phép. Việc sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích các nhãn hiệu này hoặc bất kỳ vật phẩm thương mại nào khác đều bị nghiêm cấm và có thể vi phạm luật bản quyền, luật thương hiệu, luật về tội vu khống và phỉ báng, luật bảo mật và công khai, và các qui định về truyền thông và quy chế.

Không có thông tin nào trên trang Web này được xem là ngụ ý trao đổi, ngăn cấm hoặc công nhận bất kỳ giấy phép hay bằng sáng chế, thương hiệu của Tập đoàn Virbac hoặc bên thứ ba nào khác.

Bản quyền và sự bảo mật

Nếu người xem trang Web của Virbac Việt Nam đăng tải các tài liệu với thông tin bao gồm cả dữ liệu phản hồi, chẳng hạn như các câu hỏi, ý kiến, đề nghị, hoặc tương tự hoặc thích các thông tin Virbac Việt Nam đăng tải, thông tin đó sẽ được coi là không bảo mật và Virbac Việt Nam không có nghĩa vụ nào đối với các thông tin đó và sẽ được quyền sử dụng, tiết lộ và phân phối thông tin này cho người khác mà không giới hạn. Virbac Việt Nam sẽ được tự do sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm, kiến thức hay kỹ thuật có trong thông tin đó cho bất cứ mục đích nào khác bao gồm nhưng không giới hạn để phát triển, sản xuất và tiếp thị các sản phẩm của mình.

Liên kết

Trang web này được thiết kế riêng cho người dân bản xứ, có thể dẫn tới những liên kết khác trên internet, bao gồm những chi nhánh khác trên thế giới của Virbac. Virbac Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin nào bên ngoài thông tin từ trang web này.

Một số liên kết trên trang web này dẫn đến dữ liệu nằm trên máy chủ của bên thứ ba mà Virbac / Virbac Việt Nam không thể kiểm soát. Như vậy, Virbac Việt Nam cung cấp những liên kết này chỉ như là một gợi ý và không đại diện cho sự chuẩn xác hay bất kỳ khía cạnh nào khác của các thông tin trên máy chủ đó, và không chịu trách nhiệm cho các trang web này. Bất cứ liên kết nào cũng không được sự chứng thực và đảm bảo bởi Virbac.

Liên kết tới trang Web này chỉ được cam kết bởi trang chủ. Những liên kết xa hơn không được Virbac cam kết bằng văn bản.

Cam kết bảo mật

Bằng việc truy cập và sử dụng trang web, bạn đồng ý và chấp thuận việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn như được nêu sau đây trong các tuyên bố bảo mật.

Thông tin cá nhân có thể được sử dụng để nhận dạng bạn như tên, ngày sinh, địa chỉ e-mail hoặc địa chỉ gửi thư, khi tự nguyện cung cấp sẽ được lưu giữ an toàn và hạn chế sử dụng trong nội bộ Virbac Group. Nó sẽ không được bán, chia sẻ, hoặc phân phối cho các bên thứ ba không thuộc Tập đoàn Virbac.

Để đảm bảo sự an toàn và bảo mật thông tin cá nhân mà Virbac Việt Nam thu thập trực tuyến, Virbac Việt Nam sử dụng mạng dữ liệu đã được bảo vệ. Do Virbac Việt Nam không thể đảm bảo rằng sẽ không có sự thất thoát, lạm dụng hoặc thay đổi các thông tin nêu trên, nhưng Virbac Việt Nam sẽ cố gắng để ngăn chặn những sự cố đáng tiếc như trên.

Để biết thêm thông tin, xem Chính sách bảo mật.

Quyền truy cập

Bạn có quyền truy cập và cập nhật thông tin cá nhân của bạn hoặc hủy bỏ thông tin. Nếu bạn muốn làm như vậy, xin vui lòng gửi e-mail để liên hệ và Virbac Việt Nam sẽ sửa đổi hoặc hủy bỏ thông tin đó từ các tập tin của mình trong khoảng thời gian sớm nhất.

Nhà phát hành

Công ty "Virbac Việt Nam"; được thông qua bởi luật pháp Việt Nam, có trụ sở đăng ký tại KCN SÔNG MÂY, TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI và văn phòng đại diện tại lầu 6, toà nhà Minh Long, số 17 Bà Huyện Thanh Quan, P.6, Q.3, đăng ký theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600245832. Tel: (84-251) 3933 3170. Fax: (84-251) 39333160.

Tổng giám đốc

NGUYỄN THỊ HOÀNG PHƯỢNG, Giám đốc điều hành của Virbac Việt Nam.

Trang chủ

PEER 1 France, Green Side - Bât 2, 400 avenue Roumanille 06410 Biot France. RCS Antibes 749 865 820. Tel. : +33 805 210 280.