Virbac Vietnam

SẢN PHẨM CHO HEO

SẢN PHẨM CHO HEO

Suigen PCV2

Thông tin về bệnh heo
Hệ thống quản lý heo nái đẻ theo nhóm

Hệ thống quản lý heo nái đẻ theo nhóm

Phân bổ công việc và chu chuyển đàn tốt hơn trong chăn nuôi là một nhu cầu rất cấp thiết. Các nhóm với nhiều heo con cùng độ tuổi, giống và tình trạng sức khỏe là rất cần thiết hiện nay. Hệ thống quản lý nái đẻ theo nhóm đã trở nên phổ biến ở châu Âu. Vậy hệ thống nào là phù hợp nhất cho trang trại?

PCV2 thể cận lâm sàng, ác mộng của nhà chăn nuôi

PCV2 thể cận lâm sàng, ác mộng của nhà chăn nuôi

Ngoài những thể bệnh với các triệu chứng lâm sàng khá rõ ràng, thể bệnh cận lâm sàng do PCV2 gây thiệt hại kinh tế lớn, nhưng lại không có những triệu chứng để có thể chẩn đoán được về mặt lâm sàng, và đôi khi cả bằng phương pháp xét nghiệm.

Đánh giá độ an toàn và hiệu quả của vaccine phòng pcv2 trên nái và heo con trong điều kiện thực địa philippine

Đánh giá độ an toàn và hiệu quả của vaccine phòng pcv2 trên nái và heo con trong điều kiện thực địa philippine

Mục đích của các thử nghiệm này là đánh giá tính an toàn và hiệu quả của vaccine dựa theo kiểu gien PCV2d được xem là kiểu gien phổ biến hiện nay (1).

Alplucine Pig Premix

Thêm thông tin

Amphoprim™ bolus

Thêm thông tin

Calgophos

Thêm thông tin

Citius® 5%

Thêm thông tin

Fencare® Safety

Thêm thông tin

Fortius® LA

Thêm thông tin

Maxflor Premix

Thêm thông tin

Maxflor® LA

Thêm thông tin

Multibio®

Thêm thông tin

Porcistart™

Thêm thông tin

Shotapen® LA

Thêm thông tin

Suigen APP+PM

Thêm thông tin

Suigen Donoban-10

Thêm thông tin

Suigen HC

Thêm thông tin

Suigen PRgI-TK-

Thêm thông tin

Suigen®PCV2

Thêm thông tin

Toltrazuril 5%

Thêm thông tin

Virbagest®

Thêm thông tin

Virbamec® LA

Thêm thông tin

Vitamino

Thêm thông tin

Vitamino solution

Thêm thông tin