SẢN PHẨM CHO HEO
SẢN PHẨM CHO HEO

Suigen PCV2

Thông tin về bệnh heo
Hệ thống quản lý heo nái đẻ theo nhóm

Hệ thống quản lý heo nái đẻ theo nhóm

Phân bổ công việc và chu chuyển đàn tốt hơn trong chăn nuôi là một nhu cầu rất cấp thiết. Các nhóm với nhiều heo con cùng độ tuổi, giống và tình trạng sức khỏe là rất cần thiết hiện nay. Hệ thống quản lý nái đẻ theo nhóm đã trở nên phổ biến ở châu Âu. Vậy hệ thống nào là phù hợp nhất cho trang trại?

PCV2 thể cận lâm sàng, ác mộng của nhà chăn nuôi

PCV2 thể cận lâm sàng, ác mộng của nhà chăn nuôi

Ngoài những thể bệnh với các triệu chứng lâm sàng khá rõ ràng, thể bệnh cận lâm sàng do PCV2 gây thiệt hại kinh tế lớn, nhưng lại không có những triệu chứng để có thể chẩn đoán được về mặt lâm sàng, và đôi khi cả bằng phương pháp xét nghiệm.

Đánh giá độ an toàn và hiệu quả của vaccine phòng pcv2 trên nái và heo con trong điều kiện thực địa philippine

Đánh giá độ an toàn và hiệu quả của vaccine phòng pcv2 trên nái và heo con trong điều kiện thực địa philippine

Mục đích của các thử nghiệm này là đánh giá tính an toàn và hiệu quả của vaccine dựa theo kiểu gien PCV2d được xem là kiểu gien phổ biến hiện nay (1).

Calgophos

Read more

Citius® 5%

Read more

Fencare® Safety

Read more

Fortius® LA

Read more

Maxflor Premix

Read more

Maxflor® LA

Read more

Multibio®

Read more

Porcistart™

Read more

Shotapen® LA

Read more

Suigen APP+PM

Read more

Suigen Donoban-10

Read more

Suigen HC

Read more

Suigen PRgI-TK-

Read more

Suigen®PCV2

Read more

Toltrazuril 5%

Read more

Virbagest®

Read more

Virbamec® LA

Read more

Vitamino

Read more

Suigen Coli F18

Read more

Tulissin 100

Read more