THÔNG TƯ VỀ QUẢN LÝ THUỐC THÚ Y

Score5 (1 Votes)

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THUỐC THÚ Y CÓ CHỨA CHẤT MA TÚY, TIỀN CHẤT; KÊ ĐƠN, ĐƠN THUỐC THÚ Y; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ 18/2018/TT-BNNPTNT

Thông tư số 12/2020/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Quy định về quản lý thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất; kê đơn, đơn thuốc thú y; sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2018/TT-BNNPTNT

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=201681

Mọi thông tin, Quý khách hàng vui lòng truy cập vào đường link phía trên để cập nhật Thông tư số 12/2020/TT-BNNPTNT của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn.

Vote for this content: 5 4 3 2 1