QUY TẮC ỨNG XỬ

QUY TẮC ỨNG XỬ

« Văn hóa của chúng ta là nền tảng cho bản
sắc và lợi thế cạnh tranh của chúng ta.»

Sébastien Huron, gIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, TẬP ĐOÀN Virbac.

CODE OF CONDUCT ( VIETNAM).pdf

Mỗi người trong chúng ta định hình văn hóa đó thông qua lời nói và hành động của mình. Mong muốn chung của chúng ta là xây dựng một nền văn hóa nuôi dưỡng niềm tin, bao gồm tính đa dạng hơn và tạo ra một nền văn hóa mà trong đó tất cả nhân viên có thể thể hiện bản thân tốt nhất. Sự tồn tại lâu dài của công ty chúng ta, đầu tiên và trên hết, là dựa trên lòng tin giữa chúng ta và với khách hàng và đối tác. Để giữ vững lòng tin đó trong dài hạn, chúng ta phải đưa ra các lựa chọn có trách nhiệm.


Chúng ta chắc hẳn đang phát triển trong một thế giới phức tạp, thay đổi nhanh chóng, trong đó các yêu cầu xã hội và tình huống khó xử về đạo đức thường xuyên phát sinh. Trong bối cảnh này, hành vi đúng đắn trong mỗi tình huống không phải lúc nào cũng rõ ràng và hiển nhiên. Bộ quy tắc ứng xử của chúng ta được thiết kế để định hướng chúng ta và hướng dẫn các hoạt động của chúng ta trong một cách trung thực và gương mẫu. Bằng việc giúp chúng ta đưa ra quyết định đúng đắn, bộ quy tắc này cho phép chúng ta quan tâm chăm sóc lẫn nhau, hiểu trách nhiệm của chúng ta đối với người khác,  thủ các quy tắc hiện hành và bảo vệ công ty.