Vaccine

Canigen® DHA2PPi/L

Vaccine kết hợp phòng ngừa 6 bệnh trên cún cưng

 • Injection
  Injection

TÍNH CHẤT 

 • Các chủng virus đã được làm yếu đi và được nuôi cấy trong môi trường tế bào, phần DHA2PPi này được làm đông khô. 
 • Xoắn khuẩn Leptospira được vô hoạt bằng phương pháp háo học và đóng gói dưới dạng huyễn dịch. 
 • Độ an toàn và tính hiệu quả của vaccine đã được xác định qua rất nhiều cuộc nghiên cứu và thử nghiệm trên chó. 

CHỈ ĐỊNH

Tác động tạo miễn dịch chống lại các bệnh sốt sài chó (Canine distemper virus), viêm gan truyền nhiễm, bệnh do Parvovirus (Canine parvovirus), bệnh phó cúm (Canine parainfluenza  virus) và bệnh do xoắn khuẩn trên chó (2 chủng Leptospira interrogans canicola và Leptospira icterohaemorrhagiae).

THÀNH PHẦN

Mỗi liều (1ml) bao gồm:

Lọ đông khô   

 • Canine distemper virus (sống)...............................................103.0-104.9CCID50(*)     
 • Canine adenovirus type 2 (sống)............................................104.0-106.0CCID50(*)     
 • Canine parvovirus (sống).......................................................105.0-106.8CCID50(*)     
 • Canine parainfluenza virus (sống)..........................................105.0-106.9CCID50(*)

Lọ huyễn dịch     

 • Leptospira interrogans canicola (vô hoạt).................................≥ 80% tỷ lệ bảo hộ(**)     
 • Leptospira interrogans icterohaemorrhagiae (vô hoạt)...............≥ 80% tỷ lệ bảo hộ(**)

Tá dược vừa đủ.............................................................................1ml

*CCID50: liều gây nhiễm 50% tế bào nuôi cấy 

** tỷ lệ bảo hộ trên chuột Hamster 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Đường dùng: tiêm dưới da hoặc tiêm bắp
Sau khi pha hoàn nguyên, phần đông khô và phần huyễn dịch với nhau, tiêm 1ml cho mỗi con chó bất kể trọng lượng, giới tính hoặc độ tuổi của vật nuôi.

Vắc xin có thể được tiêm cho chó từ 6-8 tuần tuổi trở lên.


Quy trình tiêm chủng: Chích 3 mũi, mỗi mũi cách nhau từ 3 -4 tuần

Liều duy trì: tiêm nhắc lại mỗi năm 1 lần

Read moreRead less

Complementary products

Endogard® 10

Read more

Nutri-plus gel

Read more